Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів

Мова:

Прокопенко Юрій Володимирович

Прокопенко Юрій Володимирович
Професор кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів, доктор фізико-математичних наук

Освіта та кар’єра

1987 р. – Харківський державний університет ім. О.М. Горького; кваліфікація – радіофізик; спеціальність – радіофізика та електроніка;

1993 р. – кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок та прискорювальна техніка (захист в ННЦ “ХФТІ”);

1995 р. – старший науковий співробітник за спеціальністю 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок та прискорювальна техніка (присвоєно ННЦ “ХФТІ”);

2007 р. – доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика (захист в ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України)


Освітня діяльність

2017 р. дотепер – професор кафедри МЕЕПП ХНУРЕ, курс “аналогова схемотехніка” (лекції); завідувач філіалом кафедри МЕЕПП ХНУРЕ в ІРЕ НАН України;

2002-2012 рр. – доцент, професор кафедри РЕП ХНУРЕ, курс “аналогові електронні пристрої” (лекції, практичні та лабораторні заняття) і спецкурс для магістрів “мікрохвильова діагностика та контроль електрофізичних параметрів речовин” (лекції та лабораторні роботи); завідувач філіалом кафедри РЕП ХНУРЕ в ІРЕ НАН України;

1994-1997 рр. – викладач, доцент Харківського інституту пілотів МО України, курси “загальна фізика” (лекції, практичні та лабораторні заняття) і “основи мікроелектроніки” (лекції)


Наукова діяльність

2000 р. дотепер – старший науковий співробітник і провідний науковий співробітник (з 01.06.2015 р.) Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України;

1987-2000 рр. – старший лаборант, молодший науковий співробітник і старший науковий співробітник Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут” НАН України;

Область наукових інтересів: теоретичні та експериментальні дослідження НВЧ і КВЧ-коливань; теоретична та експериментальна радіофізика, фізика пучків заряджених частинок та прискорювальна техніка; теоретична електродинаміка квазіоптичних циліндричних і кульових діелектричних (а також напівпровідникових і феритових) резонаторів. Являється співавтором НВЧ-генератора великої імпульсної потужності віркаторного типу з керованим зворотнім зв’язком – віртода.


Міжнародна діяльність

2002 – 2004 рр. – проект НТЦУ №1569;

2005-2006 рр. – проект НТЦУ №2051


Публікації та патенти

Автор і співавтор більше ніж 200 наукових робіт і однієї монографії, 2 авторських свідоцтва СРСР і 4 патенти України.