Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів

Мова:

Панченко Олександр Юрійович

Панченко Олександр Юрійович
Завідувач кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів, член НТР, доктор фізико-математичних наук, професор

Освіта та кар’єра

1975р. – закінчив Харківський інститут радіо-електроніки (ХІРЕ) за фахом «радіотехніка».

1993р. – кандидат фізико-математич-них наук, дисертацію захистив в Харківському національному університеті ім. Каразіна за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика.

1995р. – доцент каф. мікроелектроніки Харківського державного технічного університету радіоелектроніки.

1996 зарахований до докторантури на каф. МЕЛ за науковою спеціальністю 01.04.03- радіофізика.

1999р. зарахований на посаду доцента кафедри мікроелектроніки та електронних приладів і пристроїв

2007р. – доктор фізико-математичних наук, дисертацію захистив в Харківському національному університеті радіоелектроніки за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика

Рік випуску 2008 – професор каф МЕЕПП ХНУРЕ.

2012 – професор каф. ПЕЕА ХНУРЕ.

2017 -2020– завідувач каф. ПЕЕА ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: «Основи мікроелектроніки, елементна база РЕА, техніка експериментальних досліджень, основи комп’ютерного моделювання та проектування РЕА».


Наукова діяльність

Відповідальний виконавець г/б теми №309, науковий керівник підготовки 1 аспіранта та 1 докторанта, 140 публікацій, 1 навчальний посібник з грифом МОН, 3 авторських свідоцтва.


Громадська діяльність

Член профкому ХНУРЕ.


Публікації та патенти

140 публікацій, 3 патента.