Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів

Мова:

Освітня програма “Радіоелектронні апарати та засоби”

Освітня програма “Радіоелектронні апарати та засоби” магістерська програма  спеціальності 172 “Електронні комунікації та радіотехніка”

Кількість місць очної форми: 113

Кількість місць заочної форми: 45

Вартість навчання:

  • 21900 грн за рік очного навчання 2023 року прийому;
  • 12900 грн за рік заочного навчання 2023 року прийому

Термін навчання 1 рік та 4 місяці.

Опис освітньої програми та навчальний план розміщений на офіційному сайті ХНУРЕ

Характеристика освітньої програми:
Метою освітньої програми є забезпечити набуття теоретичних знань і практичних навичок та умінь для успішної професійної  на наукової діяльності за освітньою магістерською програмою “Радіоелектронні апарати та засоби”.

Набуті компетентності:

– методологічних основ науково-технічних досліджень в області електроніки та наноелектроніки;
– розробки електронних схем вбудованих систем та ПЛІС, програмування процесорів і ПЛІС;
– методів і засобів проектування, досліджень та випробувань радіоелектронних апаратів та засобів;
– оцінювання рівня патентної захищеності технічних рішень;
– систем технологічної підготовки виробництва та автоматизації технологічних процесів.

– cтворення нових технічних рішень, їх патентний захист;
– теоретичне та експериментальне моделювання радіоелектронних апаратів та засобів, розробка схем та програмного забезпечення;
– автоматизоване проектування конструкторсько-технологічної документації, для радіоелектронних апаратів та засобів;
– визначення характеристик надійності радіоелектронних апаратів та засобів.
– оцінювання технічного рівня радіоелектронних засобів;
– формування судження щодо апаратної та програмної складових вбудованих систем та інших радіоелектронних засобів;
– формування судження щодо конструкції та технології виробництва радіоелектронних апаратів та засобів;
– визначення патентної спроможності нових технічних рішень, оцінювання безпеки та надійності радіоелектронних апаратів та засобів.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА РАДІОЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ВБУДОВАНИХ СИСТЕМ - Кафедра  проектування та експлуатації електронних апаратів