Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів

Мова:

ЛАБОРАТОРІЯ ПОБУТОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

Лабораторія займається науковими дослідженнями за напрямками:

а) акустичні системи спрямованого та об’ємного звуку,

б) електронні та інші системи розумного дому,

в) суміщення електронних систем авіоники та систем, основаних на інших фізичних принципах.


Існуючі досягнення за останні 5 років

а) Монографії та інш.:

 1. Довідник з комп’ютерного дизайну. Для студентів усіх форм навчання напряму 050902 «Радіоелектронні апарати» / Упоряд. : Л. В. Головкіна, І. А. Караван, О. О. Ситник, Ю. Є. Хорошайло. – Харків: Оберіг, 2014. – 148 с. (з фіксованим власним внеском 25%). Підручник рекомендовано МОН
 2. Акустика помещений: монография / Л.В. Головкина, Ю.Є. Хорошайло, Лю Чан – Харьков: ХНУРЭ, 2016.– 280 с. . (з фіксованим власним внеском 33%).
 3. Наука и инновации в современном мире: техника и технологии. В 3 книгах. К 3.: монография / [Агеева Н.М., …, Головкина Л.В.(8.8), …, Мартынов А.О. (8.8), …, Тихоненко А.В. (8.8), … и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2017.– 157 с. – С. 130 –137. (з фіксованим власним внеском 33%).

 

б) Наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз:

 1. Головкина, Л.В. Исследование контрапертурных излучателей в акустике / Л.В Головкина, Р.Я. Умяров [Текст]. Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 2. Том 8. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. – 99 с. – С 14-17.
 2. Борисенко, А.С. Программные средства моделирования MESH сетей / А.С. Борисенко, Л.В Головкина, [Текст]. Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 2. Том 8.– Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. – 99 с. – С 17-21.
 3. Головкина, Л.В. Исследования системы окружающего звука / Л.В. Головкина, Д.А. Буткевич. [Текст] // Сборник научных трудов Sworld Международной научно-практической Интернет-конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2013» (с 17 по 26 декабря 2013 г.). Выпуск 4. Том 7. Технические науки. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013. – 98 с. – С.16–21.
 4. Борисенко, А.С. Оценка каналов связи сетей Zigbee/ А.С.Борисенко, Л.В. Головкина [Текст] // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск№3 (36). Том 5. Технические науки. – Иваново: Маркова АД, 2014.  – 96 с. – С 48-54.
 1. Головкіна, Л.В. Створення всеспрямованих випромінювачів в акустиці/ Л.В. Головкіна // Технологический аудит и резервы производства. – 2012. – Том. Системи та процеси керування. – №4/1(6). – С. 9–10.
 2. Борисенко, А.С. Комплексная оценка состояния канала связи и обобщенного критерия живучести [Текст] / А.С. Борисенко, Л.В. Головкина //Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Х. : НТУ «ХПІ» – 2015. – №19 (1128). – 169с. С 127-139.
 3. Головкина, Л.В. Управление системами на ESP [Текст] / Л.В Головкина, А.О. Мартынов, А.В, Тихоненко //Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Х. : НТУ «ХПІ» – 2017. – № 4 (1226). – 96с.  С 77-81.

 

в) Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Л.В. Головкина «Адаптивная маршрутизация в сенсорных сетях ZigBee  » / Л.В. Головкина  А.С. Борисенко, тези доповіді на 5-ту Міжнародну науково-технічну конференцію “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-5), Україна, Одеса,  4 – 8  червня 2012 р.
 2. Борисенко, А.С. Показатели качества сенсорных сетей Zigbee/ А.С. Борисенко, Л.В. Головкина 6-та Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології » (СЕМСТ-6). (Україна, Одесса, 29 вересня-3 жовтня 2014 р.): Тези доповідей / ред кол.: В.А. Сминтина (гол.ред.); члени редколегії: О.Є.Бєляев, І.В. Блонський, Я.І. Лепіх [та ін.].– Одеса: Астропринт, 2014.–  268 с.–   С.116.
 3. Галкін, П.В. Сучасні технології в системах авіоніки / П.В. Галкін, Л.В. Головкіна [Текст] / Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації руху CNS/ATM: тези доповідей науково-технічної конференції, м. Київ, 21-23 листопада 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: В.І. Чепіженко, С.М. Креденцар та ін. – К.: НАУ, 2016. – 124 с. – С. 77.
 4. Головкина, Л.В. Бинауральные системы «объемного» звука [Текст] / Л.В. Головкина, В.С. Романчук // Экономика, наука, производство: Сборник научных трудов №26 – М.: Издательство «Московский государственный открытый университет имен В.С. Черномырдина», 2013.– 192 с. – С.37–38.
 5. Головкина, Л.В. Контрапертурные излучатели в акустике [Текст] / Л.В. Головкина, Р.Я. Умяров // Экономика, наука, производство: Сборник научных трудов №26 – М.: Издательство «Московский государственный открытый университет имен В.С. Черномырдина», 2013.– 192 с. – С.39–40.
 6. Головкина, Л.В. Излучатели с рупором [Текст] / Л.В. Головкина, М.А.  Дмитренко, И.A. Зяблицева // Экономика, наука, производство: Сборник научных трудов №26 – М.: Издательство «Московский государственный открытый университет имен В.С. Черномырдина», 2013.– 192 с. – С.45–46.
 1. Головкина, Л.В. Мультимедийные технологии и нормирование времени преподавателя / Л.В. Головкина // Materials of the I International scientific and practical conference,  «Science and Education»,–  2014.  Volume 7. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD – 104 стр. – С. 33– 36.
 2. About one method of the surfaces colors measurement/ Iury Khoroshaylo, Sergey Efimenko, Lyudmila Golovkina, Ravil Umyarov // 27th internation scientific symposium Metrology and metrology assurance 2017. Proceedings of the symposium / September 8-12, 2017, Sozopol, Bulgaria, Pр.96 -100.

 

г) Проекти:

 1. Проект «Інтелектуальна система освітлення на димерах в приміщенні» був поданий до Міжнародного конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів «Kharkiv initiatives», отримав диплом фіналіста конкурсу в номінації «Кращий інноваційний проект у сфері енергосбереження» за підписом Голови Харківської обласної державної адміністрації та Харківського міського голови 6 вересня 2013 року
 2. Ініціативна науково-дослідна робота «Розробка системи озвучення актової зали ХНУРЕ», 2012 р.
 3. Ініціативна науково-дослідна робота «Разработка подсистемы озвучивания для мультимедийной лаборатории 503 и», 2013 р.
 4. На запит Інституту медичної радіології ім. С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України від № 839/ 05-13 від 05.06 2015 р. проект «Розробка рекомендацій з встановлення системи відеоконференції лабраторії інституту медичної риадіології», 2015 р.

 

д) Перемоги студентів у конкурсах,

 1. Клочко Олексій Сергійович переможець Всеукраинского студенческого консурса «Авиатор 2017», нагороджен поїздкою у Лябурже на Международний авіаційний салон 2017р.
 2. Гордеева Анжелика Дмитриевна переможець Всеукраинского студенческого консурса «Авиатор 2018» нагороджена поїздкою у Фарнборо на Международний авіаційний салон 2018р.
 3. Аристархов Д.Ю., І місце за доповідь в 20-му Ювілейному Міжнародному молодіжному форумі «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті»
 4. Макет «Система управления на ESP», авторов Мартынова Андрея Олеговича, Тихоненко Александра Витальевича, отримав 2 місце в номінації «Прилади та пристрої» на виставці технічної творчості молоді 21-го Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті».

 

е) Робота студентських наукових гуртків:

 1. «Проектування акустичних систем», ,2016/2017, 2017/2018 щорічно 2 години на тиждень
 2. «Керування розумним будинком», 2016/2017, 2017/2018 щорічно 2 години на тиждень
 3. «Системи авіоники». 2017/2018 щорічно 2 години на тиждень

 

ж) Доповіді на студентських конференціях участь у виставках тощо

 1. Деревянко Д. Ю. (ТРРЕАу 17-1) Построение полочной акустики / ХХII ММФ «РЭ и молодежь в ХХI веке» Г. Харьков ХНУРЭ Апрель 2018г. стр. 91-92
 2. Винокуров А.О. (ТРРЕАу-16-2) Подъемная сила винта / ХХII ММФ «РЭ и молодежь в ХХI веке» Г. Харьков ХНУРЭ Апрель 2018г. стр. 85-86
 3. 3. Вахнюк, А.С. Влияние формы резонатора гельмгольца на его частоту / А.С., Вахнюк, Е.В. Тараканов [Текст] : сб. материалов форума/ 17-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». – Т.2. – Харьков: ХНУРЭ, 2013. – 213 с.– С.72–73.
 4. Романчук, В.С. Бинауральные системы «объемного» звука / В.С. Романчук [Текст] : сб. материалов форума/ 17-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». – Т.2. – Харьков: ХНУРЭ, 2013. – 21 с.– С.96–97.
 5. Дмитренко, М.А. Излучатели с рупором / М.А. Дмитренко, I.A. Кукушкина [Текст] : сб. материалов форума/ 17-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». – Т.2. – Харьков: ХНУРЭ, 2013. – 213 с.– С.74–75.
 6. Павлусенко, М.Н. Энергосберегающие технологии и интеллектуальная аппаратура / М.Н. Павлусенко [Текст] : сб. материалов форума/ 17-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». – Т.2. – Харьков: ХНУРЭ, 2013. – 213 с.– С.92–93.

Керівник лабораторії –  Головкіна Людмила Вячеславівна к.т.н, доцент, Меняйло Олександр Димітрович, к.т.н., доцент.

Контакти: к. 407 i

 

ЛАБОРАТОРІЯ ПОБУТОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

ЛАБОРАТОРІЯ ПОБУТОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ