Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів

Мова:

Освітньо-професійні програми

  • «Радіоелектронні засоби вбудованих систем» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації
  • «Радіоелектронні апарати та засоби» Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації
  • «Вбудовані системи авіоніки» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації