Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів

Мова:

Спеціальність 173 Авіоніка Освітньо-професійна програма «Вбудовані системи авіоніки»