Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів

Мова:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 172 – ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 172 – ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

 

Короткий опис спеціальності Телекомунікації та радіотехніка:
В рамках спеціальності “Телекомунікації та радіотехніка” студенти вивчають принципи побудови і функціонування сучасних і перспективних телекомунікаційних, комп’ютерних мереж (дротових і бездротових, в тому числі і Wi-Fi), мереж мобільного зв’язку (2G, 3G, 4G), мереж цифрового телебачення, фіксованого і мобільного інтернету, супутникового зв’язку, систем передачі та систем комутації. Вивчають мережеве програмування, проектування і адміністрування мереж, організацію бізнесу в телекомунікаціях, сучасні інформаційні технології в інформаційно-комунікаційних системах, захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах на базі навчально–наукових центрів та міжнародних компаній (Cisco, CS, Avaya, D-link, Samsung, Alcatel, AT@T, Monis та інші) та лабораторій супутникового та мобільного Інтернету, моніторингу радіочастотного ресурсу, систем доступу та комутації, транспортних мереж, хмарних обчислень в Інтернет-технологіях та Інтернет-речей з програмним забезпеченням та безпеки технологій нових поколінь, систем та мереж операторів стільникового та мобільного зв’язку. Радіотехніка є основою інформаційно-комп’ютерних технологій, які охоплюють всі проблеми передачі, прийому, обробки та зберігання інформації, а об’єкт наукової діяльності фахівця – наукове вивчення механізмів, систем і комплексів управління, а також розробка, технічне обслуговування та вдосконалення комп’ютеризованих систем обробки інформації.

Вміння і компетентності, якими буде володіти випускник:
1. Здатність контролювати і діагностувати стан обладнання та програмного забезпечення інформаційних та телекомунікаційних мереж, мереж теле- і радіомовлення, комп’ютерних мереж, систем передачі, систем комутації, кінцевих пристроїв користувача;
2. Здатність аналізувати результати вимірювання параметрів і робочих характеристик інформаційних і телекомунікаційних мереж, систем передачі, систем комутації тощо;
3. Здатність брати участь в проектуванні нових (модернізації) інформаційних і телекомунікаційних мереж;
4. Здатність виконувати адміністрування технічного стану телекомунікацій мережі, управління і синхронізації мережі зв’язку;
5. Здатність монтувати, налагоджувати і ремонтувати цифрові і оптичні модулі обладнання мереж, кабельну систему мережі;
6. Здатність виконувати профілактику та відновлювальне обслуговування устаткування інформаційних і телекомунікаційних мереж, систем передачі, систем комутації тощо;
7. Здатність забезпечувати номенклатуру і нормативну якість надання послуг електрозв’язку.
8. Здатність забезпечувати інформаційну безпеку інформаційних та телекомунікаційних мереж;
9. Базові знання з теорії радіотехнічних ланцюгів, сигналів і електромагнітних полів;
10. Вміння працювати з пакетами програм для комп’ютерного проектування радіоелектронних схем, в тому числі СВЧ-діапазону, які знаходять застосування в сфері інформаційних радіо-технологій (GPS / ГЛОНАСС, Wi-Fi, Wi-Max, інші мережі з радіо-доступом, технології безконтактних платежів, цифрове телебачення, супутниковий зв’язок і телебачення, технології спеціального призначення);
11. Вміння з програмування мікроконтролерів;
12. Знання з економічних і соціально-правових дисциплін, які відповідають спеціальності;
13. Навички розробки радіотехнічних пристроїв і систем;
14. Навички по ремонту радіоапаратури;
15. Навички з монтажу обладнання зв’язку, радіомовлення і телебачення.