Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів

Мова:

Освітня програма “Радіоелектронні засоби вбудованих систем”

Освітня програма "Радіоелектронні засоби вбудованих систем"

Підготовка бакалавра за освітньою програмою «Радіоелектронні засоби вбудованих систем» передбачає його готовність працювати й набувати навички знань з сучасних інформаційних технологій, аналогової та цифрової електроніки, мікроконтроллерів та мікропроцесорів.

Випускник бакалавр буде володіти знаннями, вміннями і навичками, які необхідні для розробки, впровадження і використання вбудованих систем, що відповідають за інтелектуальні можливості сучасних пристроїв та систем. Бакалавр буде вміти використовувати сучасні інформаційні технології та комп’ютерну техніку для проектування, програмування та обслуговування комп’ютеризованих систем у різних галузях науки і народного господарства.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Радіоелектронні засоби вбудованих систем:
Модель компетенції складається з трьох складових «Embedded hardware engineer», «Embedded design engineer», «Embedded software engineer».

1. «Embedded hardware engineer»:
– аналогова та цифрова електроніка;
– схемотехніка;
– розробка друкованих плат (Altium);
– проектування та конструювання пристроїв (документація для виробництва);
– комунікаційні технології (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, HDTV, SDTV, VoIP, 6LoWPAN);
– комунікаційні технології для PCB (I2C, USB, UART, SPI, JTAG, GPIO та інші).

2. «Embedded design engineer»:
– мікроконтроллери та мікропроцесори (8, 16, 32- розрядні);
– архітектура мікроконтролерів (MS-51, AVR, PIC, STM8, ARM Cortex M)
– цифрові сигнальні процесори;
– програмування ПЛІС (Verilog, VHDL, AHDL та інші);
– розробка ASIC.

3. «Embedded software engineer»:
– алгоритми та принципи ООП
– операційні системи для вбудованих систем (Linux, Unix, FreeRTOS);
– мови програмування (С, С++, Java, Python, Perl, Shell scripting);
– знання Matlab/Simulink;
– програмування ПЛК (IEC 61131-3).

Випускник за освітньою програмою Радіоелектронні засоби вбудованих систем може працювати:
1. Займаючи первинні посади інженера-констурутора;
2. Фахівцем з інформаційних технологій;
3. Фахівцем з розробки та тестування програмного забезпечення;
4. Фахівцем з розроблення комп’ютерних програм;
5. Embedded software engineer;
6. Embedded design engineer;
7. Embedded hardware engineer.