Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів

Мова:

ЛАБОРАТОРІЯ ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ КОНСТРУЮВАННЯ ЕА

Лабораторія займається науковими дослідженнями за напрямками:

Апаратура та методи дистанційного зондування неоднорідних середовищ;
Елементна бази конструювання ЕА;
Проектування РЕА;
НВЧ вимірювання;
Фізичне моделювання.
Основні результати:

а) вийшло з друку 11 статей у н/м/б Scopus, 2 у WoS;

б) отримані авторські свідоцтва

Пат. на корисну модель113161. МПК G01R 21/04 (2006.01) G01R 27/06 (2006.01) Спосіб вимірювання параметрів сигналів і трактів НВЧ Зайченко О.Б.,Мирошник М.А., Бутенко В.М., Ключник І.І. заявл 01.08.2016, №u201608483,опубл.10.01.2017. Бюл.1

Пат. на корисну модель 116449. МПК H03K 17/60 (2006.01 Комутайційний пристрій – оптоелектронний аналог електромагнітного реле струму Зайченко О.Б., Мирошник М.А., Бутенко В.М. та ін.. заявл 07.11.2016, №u201611255, опубл.25.05.2017. Бюл.10

Пат. на винахід 117176 МПК H03K 17/60 (2006.01 Комутайційний пристрій – оптоелектронний аналог електромагнітного реле струму Зайченко О.Б.,Мирошник М.А., Бутенко В.М. та ін. заявл 07.11.2016, №а201611009, опубл.25.06.2018. Бюл.12.

в) монографія Ключник І. І., Сліпченко М.І., Зайченко О.Б. Первинні перетворювачі НВЧ. Харків : Смугаста типографія, 2015. – 243 с.

Керівник лабораторії – д.ф.м.н Панченко Олександр Юрійович, к.т.н. Зайченко Ольга Борисівна

Контакти: к. 501 i

 

ЛАБОРАТОРІЯ ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ КОНСТРУЮВАННЯ ЕА ЛАБОРАТОРІЯ ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ КОНСТРУЮВАННЯ ЕА ЛАБОРАТОРІЯ ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ КОНСТРУЮВАННЯ ЕА ЛАБОРАТОРІЯ ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ КОНСТРУЮВАННЯ ЕА