Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів

Мова:

Про нас

Кафедра готує студентів за двома ступенями вищої освіти та двома спеціальностями бакалавр за спеціальностям:

 • 172 «Телекомунікації та радіотехніка»,
 • 173 «Авіоніка»;

магістрів за спеціальністю:

 • 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (денна та заочно- дистанційна форма навчання).

Кафедру створено у 1963 р. наказом ректора на підставі наказу МінВССО УРСР № 73 від 15.02.1963 р. «Про зміну структури Харківського інституту машинобудування, автоматики та обчислювальної
техніки».

Кафедра є профілюючою (випускаючою), яка здійснює реалізацію освітніх програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки за вказаними спеціальностями.

Скачати Постер для Школи

Навчання на нашій кафедрі дозволить Вам стати фахівцями в галузях:

 • програмування (С, С ++, assembler, LD, FBD, ST, IL, SFC),
 • програмування мікроконтролерів і мікропроцесорів,
 • схемотехнічного моделювання в програмах САПР,
 • фізичного моделювання в системах ANSYS, COMSOL,
 • макетування та створення радіоелектронних пристроїв, приладів і систем.

Для вступу потрібно:

 1. Успішно скласти ЗНО з таких предметів:
 • українська мова,
 • математика,
 • фізика або іноземна мова.

Також відвідайте наш розділ Абітурієнту та приходьте до нас на кафедру.