Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів

Мова:

Форма організації освітнього процесу в ХНУРЕ під час адаптивного карантину в 2020-2021 навч. році

З метою організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році з урахуванням вимог та обмежень, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» з урахуванням рівня епідемічної небезпеки в регіоні, а також рекомендацій закладам освіти (лист МОН України від №1/9-423) «Про деякі особливості початку освітнього процесу в 2020/2021 навчальному році», навчальний рік 2020/2021 розпочнеться:

  • 1 вересня 2020 року – для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти, окрім 2020 року прийому;
  • 7 вересня 2020 року – для здобувачів вищої освіти денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, прийнятих на основі ОКР молодшого спеціаліста на перший (зі скороченим терміном навчання) курс у 2020 році.
  • 28 вересня 2020 року – для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти, прийнятих на перший курс у 2020 році.

Згідно з наказом 238 від 25.08.2020 р. в ХНУРЕ встановлена змішана форма проведення занять (очна та з використанням дистанційних технологій).

Форма проведення занять залежить від рівня епідемічної безпеки:

  • зелений, жовтий – лекційні заняття у групах менше 20 осіб проводяться очно або дистанційно (на розсуд викладача за узгодженням із завідуючим кафедрою), більше 20 осіб – у  дистанційній формі. Лабораторні та практичні, при розділенні на підгрупи менші за 20 чол., можуть проводитися очно.
  • помаранчевий – переважно у дистанцій формі, деякі заняття можуть бути проведені очно у групах менше 20 осіб з дотриманням встановлених вимог та обмежень
  • червоний – (повністю дистанційне навчання)

Інформування груп про зміни у формі проведення освітнього процесу буде виконуватися кураторами груп.

Поселення студентів в гуртожитки університету буде відбуватися:

  • для студентів 2020 року прийому на основі ОКР молодшого спеціаліста, всі факультети – з 04.09.2020 р. до 06.09.2020 р.;
  • для студентів  2020 року прийому, факультети АКТ, ЕЛБІ, ІК, ІРТЗІ, ІТМ – з 21.09.2020 р. до 23.09.2020 р; факультети КІУ, КН – з 24.09.2020 р. до 27.09.2020 р.
  • для інших студентів  (окрім 2020 року прийому) – з 27.08.2020 р. до 31.08.2020 р.;

Збори студентів:
АКТ – Актова зала – 24.09.20р. 09:00

ЕЛБІ – аудиторія 329 – 24.09.20р. 09:30

ІК – аудиторія 301б – 24.09.20р. 09:30

ІРТЗІ – аудиторія 424 – 24.09.20р. 09:30

ІТМ – аудиторія 104і – 24.09.20р. 09:30

КІУ – спец. КІУКІ – Актова зала – 26.09.20р. 11:00
спец. КБІКС – аудиторія 419і – 26.09.20р. 9:30

КН – спец. ІТУ, ІТШІ, КНТ – Актова зала – 26.09.20р. 09:00
спец. ПЗПІ – Актова зала – 26.09.20р. 10:00
спец. ВПВПС – аудиторія 104і – 26.09.20р. 11:15