Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів

Мова:

Григор’єва Ольга Володимирівна

Григор’єва Ольга Володимирівна
Старший викладач кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів

Освіта та кар’єра

вища, інженер-конструктор-технолог радіоапаратури,

з 1983 по 1993 рр. – від інженера до ведучого інженера- конструктора ХПЗ ім.Т.Г.Шевченка,

з 1993 р. працівник ХНУРЕ, від інженера 1-й категорії до завідувача лабораторіями та старшого викладача,

стаж роботи у ХНУРЕ більш 24 років.

 

Освітня діяльність

старший викладач зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка, 173 Авіоніка,

дисципліни: Елементна база РЕА, Основи проектування РЕА, керівництво практиками та дипломуванням

 

Наукова діяльність

Напрям – розробка вбудованих радіоелектронних систем

 

Публікації та патенти

15 публікацій.