Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів

Мова:

Зайченко Ольга Борисівна

Зайченко Ольга Борисівна
Доцент кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

1994-закінчила Харківський державний технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю електронні прилади та пристрої.

11.1994-12.2000 аспірантка з відривом від виробництва кафедри радіовимірювань.

02.2001-02.2007 молодший науковий співробітник кафедри метрології та вимірювальної техніки.

02.2007-02.2015 інженер кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів.

10.2007-06.2015 асистент кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів (за сумісництвом).

10.2015 – захист кандидатської дисертації Удосконалення методів вимірювання параметрів сигналів і трактів НВЧ.

09.2015-09.2017 асистент кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів.

09.2017-теперішній час доцент кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів Харківського національного університету радіоелектроніки.

 

Освітня діяльність

Викладає дисципліни конструювання вузлів та пристроїв НВЧ, Основи стандартизації.

 

Наукова діяльність

Участь у держбюджетних темах:

 

молодший науковий співробітник НДР №130 «Розробка енергоефективних та екологічних технологій та технічних засобів використання електромагнітної енергії в промисловості та агропромкомплексі» (ДР № 0101Г005127),

02.2001-12.2005 молодший науковий співробітник НДР № 175 «Розробка методів та засобів підвищення ефективності використання енергії в промисловому та агропромкомплексі» (ДР №0103U001567),

11.2011-02.2012-молодший науковий співробітник госпдоговірна тема №11-35 «Розробка алгоритмів для багатозондового мікрохвильового мультиметра»(д/р 0112U000464).

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

EduNet International Education NetWork-a Phoenix Contact Initiative приймала участь в тренінгу з курсу PCWORX «Тhe application programmer» 6-10 ноября 2017, в Бад Пірмонті (Німеччина) тривалістю 40 годин, отримала сертифікат, з 13-17 ноября 2017, приймала участь у тренінгу Ethernet, Profinet, Wireless LAN, який теж відбувався в Бад Пірмонті (Німеччина) тривалістю 40 годин, отримала сертифікат.

 

Громадська діяльність

Профорг кафедри ПЕЕА.

 

Нагороди та премії

4 почесні грамоти.

 

Публікації та патенти

За результатами досліджень опубліковано понад 35 друкованих робіт, з них 1 монографія у співавторстві, 16 статей у журналах і збірниках наукових праць, які затверджені як наукові фахові видання України, 1 стаття у виданнях, що входять до міжнародної науко метричної бази Scopus та 3 статті, що входять до міжнародної науко метричної бази Index Copernicus, наукові розробки захищені  патентами України. 7 патентів.