Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів

Мова:

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ

 

Hi-Tech освітня програма, яка включає розробку, конструювання та виробництво сучасних радіоелектронних апаратів різного призначення, а саме:
– розробку сучасних інфокомунікаційних технологій;
– розробку схемотехнічних рішень інфокомунікаційних систем, комп’ютерної техніки і мікроконтролерів;
– розробку інтелектуальних комп’ютеризованих систем сучасних виробництв;
– розробку систем автоматизованого проектування і 3D-моделювання;
– розробку інтелектуальних MEMS та MОEMS;
– розробку програмного забезпечення в галузі Industrial Automation Systems, Embedded System;
– розробку інтелектуальних систем безпеки і контролю доступу;
– розробку технологій сучасних комп’ютерних і промислових мереж.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою радіоелектронні апарати:
– знання технологічних систем та виробничих процесів;
– знання принципів проектування виробничих процесів радіоелектронних пристроїв;
– знання принципів алгоритмізації та програмування мікроконтролерів та промислових контролерів;
– знання принципів організації та управління галузевими мережами;
– знання сучасних інструментів (CASE-технології, CAD / CAM / CAE) систем автоматизованого проектування електронних пристроїв;
– знання технології формоутворення;
– знання комп’ютерних технологій проектування.
– знання із використання Інтернет-ресурсів для вирішення експериментальних та практичних завдань у професійній діяльності;
– здатність складати алгоритми і створювати додатки для вирішення задач різної складності;
– здатність розробки всіх типів документів для виробництва радіоелектронних пристроїв;
– здатність використання методів структурного проектування електронних пристроїв на сучасній та перспективній елементній базі;
– здатність проектувати промислові мережі та обирати компоненти для їх побудови.

Випускник за освітньою програмою радіоелектронні апарати може працювати:
– інженером-електроніком, розробником засобів радіоелектроніки з використанням сучасних інтелектуальних технологій;
– інженером технічної служби (Mechanical & Electronic Engineering, Test Engineering);
– інженером-програмістом систем автоматизації і Smart-технологій, Embedded System Developer.