Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів

Мова:

Хорошайло Юрій Євгенійович

Хорошайло Юрій Євгенійович
Професор кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1975р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроні-ки (ХІРЕ) за спеціальністю Електронні прилади.

1988р. – кандидат технічних наук, дисертацію захистив у Вінницькому політехнічному інституті (ВПІ).

1988р. – асисиент кафедри ТПР ХІРЕ.

1994р. — доцент каф. Інформатики Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС).

2006р. – заступник начальника інституту (ХНУВС).

2009р. – професор каф.ПЕЕА ХНУРЕ.

2020р. – завідуючий каф.ПЕЕА ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси:Дизайн побутової еленктронної апаратури. Комп’ ютерне моделювання радіоелектронних апаратів. Основи комп’ ютерного дизайну. Аналіз та синтез радіоелектронних апаратів.


Наукова діяльність

150 публикацій: 4 навчальних посібника з грифом МОН. 2 монографії. 9 авторських свідоцтв ( 2 впроваджені в промисловість). 10 патентів на корисну модель.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Стажування на фірмі “Фенікс Контакт”в Німеччіні. 12 разів брав участь у Міжнародних симпозіумах Польщі, Болгарії.


Громадська діяльність

  • Член ради факультету.
  • Голова стипендиальної коміссії.
  • Куратор навчальної групи

Нагороди та премії

Маю 8 відомчих відзнак МВС. 2 медалі Федерації космонавтики. Знак “ИзобретательСССР”.


Публікації та патенти

150 публікацій, 10 патентів.